Предстоящите инициативи за отбелязване на националния старт на „Десетилетието на ромското включване 2005-2015” бяха обсъдени на проведеното в Областна администрация заседание на работната група по ромските въпроси към Областния съвет за сътрудничество по етническите и демографските въпроси. На срещата присъстваха експертите по етнически и демографски въпроси към съответните общини в региона, ромски неправителствени организации. Представени бяха възможности за кандидатстване по програма „Местни екоинициативи” на фондация „ЕкоОбщност” и за депозиране на проекти пред Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси. Представителите на ромските сдружения повдигнаха въпроса за организиране на следващи срещи с директорите на „ВиК”, „Електроразпределение– Стара Загора” ЕАД – клон Ямбол, началника на Регионалния инспекторат на МОН и директори на училища. Обсъждани бяха актуални проблеми в сферата на образованието и здравеопазването.