Младежи от област Ямбол, които са от ромски произход и са в неравоностойно положение, могат да се включат в кандидатстудентски курсове за прием в Нов български университет /НБУ/. Провеждането на курсовете е в рамките на проекта „Равен достъп до висше образование” на фондация „Отворено общество”. Целта на проекта е да се подпомогнат младите хора от ромски произход при кандидатстването им във висшите училища в страната.
    С кандидатстудентския курс се цели подпомагането на тези, които ще бъдат одобрени за курсисти, конкретно за приемен изпит в НБУ. Този изпит представлява тест по общообразователна подготовка, в който се включват задачи от основните дисциплини, изучавани в средното общообразователни училища. Курсът, който е с продължителност 3 седмици, ще се проведе в НБУ, намираща се в кв.Овча купел, ул.”Монтевидео” 21. Ще се проведе в дните 16 май – 4 юни. Непосредствено след приключване на курса младежите ще се явят на приемен изпит за НБУ на 5 юни. Обучението е напълно безплатно. За участниците от страната е осигурен пълен безплатен пансион, както и безплатен градски транспорт в рамките на София. На всички участници ще бъде осигурено безплатно явяване на кандидатстудентски изпит в НБУ.
    Изисквания към кандидатите: Кандидатите трябва да са младежи и девойки от ромски произход в неравностойно социално положение и да са завършили средно образование с общ успех над 4.50. Документи за кандидатстване за включване в кандидатстудентските курсове за НБУ- заявление по образец, ксерокопие на диплом за средно образование, трябва да бъдат изпратени на адрес София 1618 , Нов български университет, кв.Овча купел, ул.”Монтевидео”№21 корпус І, стая 417 до 31-ви март. Тел. за контакти : 02/ 81-10-417 , Иво Велинов – координатор по проекта.
    След изтичането на срока НБУ ще направи подбор на кандидатите. Одобрените ще бъдат уведомени писмено до 15 април.