Областният управител Надя Данкинова ще присъства на коктейл по повод приключването дейността на Британското министерство за международно развитие в България. Приемът ще се състои днес от 17.00 ч. в хотел „Шератон”. Поканата е отправена от британския посланик Джереми Хил. По проекта на DFID /Departament for Internetional Develapment/ бяха обучени представители на областите Ямбол, Сливен и Бургас, както и бяха подготвени областни и общински стратегии за развитие на съответните региони. Със средства по същата програма бяха финансирани и изпълнени 11 проекта в рамките на цялостния проект ”Подпомагане на общините и местния потенциал”, финансиран от Британското министерство за международно развитие.
   30 000 британски лири бе стойността на самия проект, наречен „Укрепване на общинския опит при разработване и управление на проекти за решаване на приоритетни местни потребности„ – в подкрепа на икономическото и социално развитие на общините Елхово, Котел, Малко Търново, Стралджа, Сунгурларе и Твърдица. Проектът бе насочен към стимулиране и управление на проекти в шестте допълнителни общини от Югоизточния район за планиране, в който през периода май 2003- май 2004 г. работи проект „Подпомагане на общините и местния потенциал”.
   Стойността на реализираните 11 проекта е 80 576 лв. Сред реализираните дейности по линия на този проект в град Стралджа бе обновена репетиционната зала на читалище „Просвета”, с което се дава възможност за развиване на дейност на танцов състав „Въжички”. Изградена е спортна площадка за 200 зрители в град Елхово, както и е обособен е детски кът за 12 деца с увреждания в ЦДГ” Надежда” – град Елхово.
   Чрез реализацията на подобни проекти може да се постигне положителна промяна в малките общини – това бе изводът, направен по време на заключителното заседание на УС по проекта на DFID, провело се в областна администрация – Ямбол на 2 март.