215 569 лв. отпуска Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет за изграждане на диги с обща дължина 830 метра по западното крайбрежие на р.Тунджа в района на град Елхово. Целевото финансиране за възстановяване на щети, нанесени от природни бедствия в област Ямбол е в размер на 269 057 лв. 28 335 лв. са средствата за възстановяване на покривната конструкция на сградата на кметството в с.Богорово, община Стралджа. Покривът е пострадал при проливен дъжд на 17 февруари т.г. За изграждане на отводнителни канавки в района на село Атолово ще бъдат усвоени 12 235 лв. Предвиден е още ремонт на църквата в с.Трънково, община Елхово. Църковният храм е пострадал от обилни снеговалежи в нощта на 3 срещу 4 февруари т.г. Още 4 000 лв. са отделени за изготвяне на проект за възстановяване на моста на река Черноземска в землището между селата Маломирово и Чернозем, община Елхово.