Правителството осигури 23 592 500 лв. за строителство и ремонт на общински пътища тази година. В постановлението за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2005 г., прието в началото на годината е посочено, че за реконструкция на общинската инфраструктура в 5-те общини на област Ямбол са предвидени 642 200 лв. От тях 252 300 лв. са за община Тунджа, 134 400 лв. за Елхово, 110 500 лв. за Болярово, 107 200 лв. за Стралджа и 37 800 лв. за Ямбол.
     Близо 3 000 км от републиканските пътища са ремонтирани през миналата година. 2004 г. може да се определи като една от най-успешните през последните десетилетия в осигуряването на средства за рехабилитацията на пътищата. Средствата за ремонт и реконструкция на пътните участъци са осигурени от европейските фондове, oт държавния бюджет и от кредитни линии. Общата стойност на инвестициите е около 320 млн.лв. От тях в област Ямбол са вложени над 7,7 млн. лв. С тях са реконструирани 132 км.