Българо-турските отношения през последните години се характеризират с динамично и стабилно развитие на основата на общоприетите принципи на международното право, добросъседството и взаимната изгода.
Базисен документ за развитие на двустранните отношения представлява Договорът за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност, подписан на 6 май 1992 г. в Анкара. Утвърдена е практиката на редовни срещи на държавните и правителствените ръководители, на министрите на външните работи и на отрасловите министри на двете страни. През последните няколко години бяха осъществени значителен брой посещения на най-високо равнище.

В ПОЛИТИЧЕСКАТА ОБЛАСТ:

Министър-председателят на Симеон Сакскобургготски бе на официално посещение в Турция на 3-6 октомври 2002 г.
Турският министър-председател Реджеп Тайип Ердоган осъществи официална визита в България на 6-7 юли 2004 г.
Премиерът Симеон Сакскобургготски, президентът Георги Първанов и министърът на външните работи Соломон Паси посетиха Турция като участници в срещата на върха на страните от НАТО - 28-29 юни 2004 г.
Председателят на Народното събрание проф. Огнян Герджиков осъществи официално посещение в Турция в периода 22 – 25 февруари 2004 г.
Заместник министър-председателят и министър на външните работи на Турция Абдуллах Гюл направи официално посещение в България в периода 12-13 май 2003 г.
В периода 26-27 май 2004 г. министърът на външните работи Соломон Паси бе на официално посещение в Турция.
В рамките на срещата на министрите на страните по Конвенцията за защита на Черно море от замърсяване, на 15 юни 2002 г. в София се състоя двустранна среща между министъра на околната среда и водите Долорес Арсенова с тогавашния министър на околната среда на Турция Февзи Айтекин.
По време на Форума на държавните ръководители на страните-участнички в процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, състоял се в Белград на 9 април 2003 г., президентът Георги Първанов се срещна с министър-председателя на Турция Реджеп Тайип Ердоган, а министър Соломон Паси разговаря със своя турски колега Абдуллах Гюл.
Министърът на земеделието на Турция Сами Гючлю посети България през периода 15-22 май 2003 г., в качеството на съпредседател на Смесения българо-турски комитет по земеделие.
На срещата в Прага България получи покана за пълноправно членство в НАТО, благодарение и на активната подкрепа на Турция за българската кандидатура. На 16 октомври 2003 г. Великото национално събрание на Турция ратифицира протокола за членство на България в НАТО.
Работно посещение в Турция (Одрин и Къркларели) осъществи министърът на външните работи Соломон Паси на 28-29 януари 2005 г. В Одрин той получи Балканската награда за мир за 2004 г., присъдена му от Дружеството на журналистите от Югоизточна Европа с център Одрин.
Българска парламентарна делегация начело с председателя на Комисията по външна политика, отбрана и сигурност проф. Венко Александров посети Турция за срещи с колеги от парламента на Р Турция в периода 26-30 януари 2005 г.

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КОНСУЛСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ


На 8-9 май 2003 г. в София се проведоха консулски консултации между представители на Консулските дирекции на Министерствата на външните работи на България и Турция. Бяха обсъдени визови въпроси, подписването на спогодба за реадмисия между двете страни, сигурността на турските граждани, преминаващи транзит през България и сътрудничеството в областта на правната помощ.
По време на визитата на министър Соломон Паси в Турция (26-27 май 2004 г. ) бе постигнато споразумение с турската страна за осигуряване на безвизов режим за притежателите на служебни турски паспорти /около 300 000 души/.
В началото на 2005 г. започнаха дейността си две почетни консулства на България в Турция. В гр. Бурса бе въведен в длъжност почетният консул Хаяти Коркмаз, а в гр.Текирдаг – почетният консул Джемалеттин Услу. Очаква се двете почетни консулства да съдействат за интензифициране на контактите между деловите среди в двете държави и да облекчат населението в консулските си райони по отношение на получаване на информация по визови и други въпроси на двустранните отношения.

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА

Сътрудничеството и взаимодействието между органите за сигурност на двете страни се развиват успешно. Взаимно поетите ангажименти за недопускане използването на териториите на двете страни за действия, насочени срещу другата страна, съгласно чл. 4 от Договора за приятелство, добросъседство, сътрудничество и сигурност са скрепени с редица споразумения и протоколи между МВР и службите за сигурност.
Резултатно се развива двустранното сътрудничество в борбата срещу организираната престъпност, контрабандата на наркотици и тероризма, въз основа на подписаното през 1993 г. в Анкара Споразумение за сътрудничество между министерствата на вътрешните работи на двете страни.
Сътрудничеството по линия на МВР се развива и на основата на подписаната между България, Турция и Румъния през април 1998 г. в Анталия Тристранна междуправителствена спогодба в областта на борбата срещу тероризма, организираната престъпност, трафика на наркотици и психотропни вещества, прането на пари, трафика на оръжие и хора, и други тежки престъпления.
По въпросите, свързани с връщането и обратното приемане на лица, преминали нелегално през общата граница, бяха проведени три кръга разговори през 2002, 2004 и 2005 г. за обсъждане текста на проект за Спогодба за реадмисия. Предстои последен четвърти кръг от разговори и подписване на Спогодбата през 2005 г.

Министерството на вътрешните работи предприема необходимите мерки за гарантиране сигурността на турските граждани, преминаващи транзитно през България.

Министърът на вътрешните работи Георги Петканов взе участие в тристранната среща на министрите на вътрешните работи на България, Турция и Румъния, която се проведе в Анталия, в периода 9-11 май 2003 г.
Министърът на вътрешните работи на Турция Абдулкадир Аксу направи официално посeщение в България в периода 27-30 юни 2003 г. По време на посещението бе подписан Протокол за разбирателство между правителството на Р България и правителството на Турция.
Делегация на Национална служба “Гранична полиция”, ръководена от нейния директор полк. Валери Григоров посети Турция в периода 28-31 март 2004 г. по покана на командуващия турската “Брегова охрана” кантра-адмирал Енгин Хепер. В рамките на посещението бе подписан Протокол за сътрудничество през 2004 г. в изпълнение на Споразумението между Правителството на Република България и Правителството на Република Турция за сътрудничество в областта на бреговата охрана.
По повод на откриването на почетно консулство на България в Бурса с почетен консул Хаяти Коркмаз на 10 декември 2004 г. неофициално посещение в Турция осъществи министърът на вътрешните работи Георги Петканов.
Главният секретар на МВР ген.-лейт. Бойко Борисов бе на работно посещение в Турция в периода 24-27 януари 2005 г.
Министърът на вътрешните работи на Р България Георги Петканов посети Турция по покана на турския си колега Абдулкадир Аксу в периода 2-4 февруари 2005 г. Двамата министри подписаха “Споразумение между правителството на Р България и правителството на Р Турция за полицейско сътрудничество” на 2 февруари 2005 г. в Измир, с което се прекратява действието на подписаното през 1993 г. Споразумение между МВР на двете страни за сътрудничество в борбата срещу контрабандата на наркотици, тероризма и организираната престъпност. Новото споразумение позволява борбата с тероризма и организираната престъпност да се води с много по-ефикасни средства. От българска страна е отправено предложение за сключване на споразумение за защита на класифицирана информация, с цел улесняване обмен на данни и информация, свързани с двустранното взаимодействие в борбата с престъпността. Турската страна е поискала облекчения за транзитно преминаващи през България шофьори и турски граждани, както и премахване на визите за дългосрочно живеещи в ЕС турски граждани с двойно гражданство и за предоставяне на възможности за 90 дневен техен безвизов престой у нас като граждани на страни от ЕС.


СЪТРУДНИЧЕСТВО ВЪВ ВОЕННАТА ОБЛАСТ

Двустранните отношения в областта на военното сътрудничество отбелязаха значителен напредък. Връзките между министерствата на отбраната и ГЩ се развиват на основата на планове за сътрудничество. Създадена е и Смесена българо-турска комисия за военно-икономическо сътрудничество. Ежегодно се разменят посещения на министрите на отбраната и началниците на ГЩ на въоръжените сили.
Контактите се развиват също по линия на програмата “Партньорство за мир” и многонационалните мирни сили в Югоизточна Европа. Около 150 български офицери са преминали различни форми на обучение в турския Център по програмата “Партньорство за мир”. 56 турски офицери са били обучавани в български военноучебни заведения.
На 7-9 октомври 2002 г. началникът на ГЩ на турските въоръжени сили ген.Х. Йозкьок направи официално посещение у нас, по покана на своя колега ген.Никола Колев.
В периода 29 – 30 септември 2003 г. министърът на отбраната на Николай Свинаров бе на официално посещение в Турция.
Началникът на Генералния щаб на БА ген. Никола Колев бе на посещение в Република Турция в периода 28 – 30 януари 2004 г.
На 12 октомври 2004 г. в Анкара бе подписан Протокол между Министерството на отбраната на Р България и Министерството на отбраната на Р Турция за сътрудничество в областта на картографията.

ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Търговско-икономическите връзки се развиват успешно на основата на Споразумението за свободна търговия, влязло в сила от началото на 1999 г., съгласно което 60% от българските индустриални стоки се изнасят безмитно за Турция. За осемте месеца на 2003 г. Турция е на 5-то място в стокообмена на България със света и на второ след Гърция в стокообмена ни с балканските страни. На Турция се падат 9,5 % от износа ни и 6 % от вноса. През 2002 г. България заема 17 място сред страните-вносителки и 24-то място сред износителките за Турция.
През януари 2003 г. в София се състоя заседание на Смесения българо-турски комитет за прилагане на Споразумението за свободна търговия. Поредното трето заседание на този комитет се проведе през октомври 2004 г. в Анкара и на него бяха обсъдени външнотърговските политики на двете страни и сътрудничеството между митническите им служби.

Българо-турски експертни срещи по въпросите на международния автомобилен превоз на пътници и товари се проведоха на 17-18 март 2003 г. в Анкара и на 25-26 юни 2003 г. в София.

СТОКООБМЕНЪТ МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ТУРЦИЯ

За 2002 г. стокообменът между двете страни достигна 920 млн.щ. долара, от които 530 млн.щ.долара български износ и 390 млн.щ.долара внос от Турция. За 2003 г. стокообменът между двете страни възлиза на 1336 млн. щ. д., от които 679 млн. щ. д. износ и 657 млн. щ. д. внос. В абсолютни цифри данните за 2003 г., сравнени с тези за 2004 г. показват следното:

/в млн. щ.д. /
ГОДИНА ОБЩО ИЗНОС ВНОС САЛДО
2003 1 336 679 657 22
2004 1 857 989,7 867,7 122,0

Това означава, че:
• Стокообменът се е увеличил с 28%
• Вносът от Турция се е увеличил с 27%
• Износът от България се е увеличил с 30%
• Оформилата си в периода 2001-2003 г. тенденция към стопяване на положителното салдо и увеличаване на вноса, през осемте месеца на 2004 г. е по-слабо изразена.
• Турция е на 5-то място в стокообмена ни със света и на второ място в стокообмена ни с балканските страни след Гърция
• Турция заема 9,4% от износа ни и 6 % от вноса ни от света.

При структурен анализ за последните 5 години се забелязва, че най-голям е износът при група стоки: минерални продукти, неблагородни материали и изделия от тях, химически продукти, машини и апарати, растителни продукти и др. При вносът преобладават групите на текстилните изделия, машини и апарати, транспортни съоръжения, неблагородни материали, пластмаси и др.
У нас е създаден благоприятен климат за развитие на търговията и привличане на чуждестранни, в това число и на турски инвестиции. Общият обем на преките турски инвестиции през последните десет години възлиза на 128,5 млн.щ.д. Най-големият инвестиционен проект на стойност 100 милиона долара бе стартиран по време на посещението на турския премиер Реджеп Ердоган у нас през юли 2004 г. в гр.Търговище, където фирмата “Шише-Джам АД” предвижда изграждането на завод за плоско стъкло. През 2005 г. турската страна е изразила готовност размерът на инвестициите й по този проект да достигне 220 млн. долара. Инвестиционният процес не е вече едностранен, тъй като в Турция имаме и първия български инвеститор в лицето на “Приста Ойл”. Фирмата успешно стъпи на турския пазар през 2002 г. и в момента изгражда модерен завод за моторни масла в района на гр.Измит, като проекта е на стойност 6 милиона щ.д.
Гражданите на Турция заемат 21-о място в класацията на чуждестранни туристи, посетили България за.2003 г. и в абсолютни цифри възлизат на 33007 души. За първите девет месеца на 2004 г. страната ни е посетена от 28142 турски туристи, което е увеличение с 13% в сравнение със същия период на 2003 г.
Турция заема 1-о място по пътувания на български граждани за 2003 г. /1 120 587 души за цялата 2003 г./ и запазва това първо място в разглеждания период на 2004 г. /996135 българи са посетили Турция за периода януари-септември 2004 г./.
Министърът на туризма на Турция Гюлдал Акшит взе участие във Втората Международна конференция по туризма “България – земя на мечтите”, която се проведе на 9-11 януари 2003 г. в София. По време на срещата тя разговаря със заместник-министър-председателя и министър на икономиката Николай Василев .

Министърът на енергетиката и енергийните ресурси Милко Ковачев и министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски се срещнаха на 9 юни 2003 г. в Анкара с министъра на енергетиката и природните ресурси на Република Турция Хилми Гюлер и министъра на финансите на Република Турция Кемал Унакътан и обсъдиха въпроси на бъдещото сътрудничество между България и Турция в областта на електроенергетиката и инфраструктурата от 1998 г. Подписан бе протокол от срещата. Диалогът в тази област продължи с посещение на турска експертна делегация в България в периода 15 – 16 октомври 2003 г.
На 29 август 2003 г. заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев се срещна с министър на транспорта и съобщенията на Турция Бинали Йълдъръм и с държавния министър Кюршат Тюзмен. Бяха обсъдени работата на граничните контролно-пропускателни пунктове между България и Турция и въпроси от двустранните отношения между двете държави в областта на транспорта и съобщенията.
20–та сесия на Смесената българо-турска комисия по транспорта и съобщенията се проведе в Анкара в периода 20-21 април 2004 г. Бяха подписани двустранни споразумение в областта на морския и въздушния транспорт.
Работно посещение в България в периода 11-13 април 2005 г. осъществи държавният министър по въпросите на външната търговия и митниците Кюршад Тюзмен. Той откри в София форум на деловите среди и се срещна с министъра на икономиката Милко Ковачев, със заместник министър-председателя и министър на транспорта и съобщенията Николай Василев и с министъра на финансите Милен Велчев. През втория ден от визитата министър Тюзмен и придружаващата го турска делегация от представители на деловите среди посетиха строителството на завода на турската фирма “Шише джам” в Търговище.
По време на 16–та сесия на Смесения българо-турски комитет по икономическо и научно-техническо сътрудничество /30-31 май 2005 г./, състояла се в Анкара, бе изградено общото желание на страните двустранният стокообмен да надмине 2 млрд. долара и да бъде задълбочено търговско-икономическото сътрудничество между тях. Намерени бяха удовлетворителни решения на дълго съществуващи проблеми в автомобилния транспорт и бяха премахнати изискванията за транзитни визи за притежаващите шенгенски визи турски превозвачи.


СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА


Министърът на транспорта и съобщенията на Николай Василев посети Турция през април 2004 г. за заседанието на смесената българо-турска комисия по транспорта. Отчетено бе, че действащата нормативна уредба, регламентираща двустранното сътрудничество в областта на транспорта се нуждае от актуализиране и не отразява промените в обществено-икономическите отношения в двете страни. В тази връзка, българската страна изрази задоволство от подписването от министрите на транспорта на двете страни в Анкара на 21 април 2004 г. на Спогодбата за морско търговско корабоплаване, както и на Спогодбата за въздушен транспорт. Очаква се в скоро време ще бъде финализирано и Споразумението за международни автомобилни превози. В него ще се отрази тенденцията за либерализация на международните автомобилни превози, като се изразява българското становище, че с оглед на насърчаване на двустранния стокообмен, разрешителните за превози на обратни товари следва да бъдат премахнати.


СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО


В периода 25 - 29 август 2003 г. на посещение в България бе делегация, ръководена заместник-министъра на земеделието и селските въпроси Ведат Узунлу. Турската делегация, която включваше представители на турския бизнес, проведе срещи в Министерство на земеделието и горите, Министерство на икономиката, Българска търговско-промишлена палата, Софийска стокова борса и с представители на българския бизнес. Има засилен интерес от турска страна за участие в проекти по линия на САПАРД (най-вече в сферата на техническото оборудване). Осъществява се съвместна научно-изследователска работа между български и турски земеделски институти по въпроси на селекция в животновъдството, използуване на водните ресурси и защита на околната среда, подобряване на растенията и пр. Добро сътрудничество се реализира в областта на фитосанитарната защита. След 12 годишно прекъсване през 2002 г. в Анкара се проведе Деветата сесия на българо-турския комитет по земеделие, а през следващата година в София се състоя неговата десета сесия. През 2004 г. е подписан Меморандум за разбирателство между земеделските министерства на България и Турция, както и Споразумение за трансфер на материали.

Двете страни обсъждат текста на Спогодба за сътрудничество в областта на риболова.


СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГЕТИКАТА

На 29 март 2005 г. министрите на енергетиката и природните ресурси Хилми Гюлер и на финансите на Кемал Унакътан посетиха България по повод наводненията на турска територия в резултат на усиленото снеготопене и валежите, причинили наводнения от разливи на граничните реки Марица, Тунджа и Арда. От турска страна при среща с министъра на енергетиката Мирослав Севлиевски бе поставен въпросът за строителство на язовир на р. Тунджа на българска територия и бе решено да бъдат разменени в кратък срок националните концепции на двете страни за ефективността и стойността на реализирането на такъв проект. Обсъдена бе и възможността за намиране на изход от застоя по споразумението с Турция от 1998 г. известно като “ток срещу инфраструктура”. Проведени бяха и срещи с министъра на финансите Милен Велчев, с министъра на икономиката Милко Ковачев.


СЪТРУДНИЧЕСТВО В СФЕРАТА НА КУЛТУРАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО


Двустранните културни отношения бележат значителен напредък. Културното сътрудничество се развива на основата на междуправителствената Спогодба от 1997 г. и чрез преки контакти между научните институти, театрите, националните библиотеки, архивите и други институции. От голямо значение за България са въпросите, свързани с опазване на културното наследство на територията на Турция.
На 19 юни 2002 г. в София бе подписана Програмата за сътрудничество в областта на опазване на недвижимото културно наследство от министъра на културата проф.Божидар Абрашев и неговият турски колега Истемихан Талай. В нея са конкретизирани обектите на недвижимото културно наследство на територията на двете страни, които ще бъдат предмет на проучване и ремонт, като сред тях е и църквата “Св.Стефан” в Истанбул. По време на визитата на министър Паси в Турция (26-27 май 2004 г.) бе подписана междуправителствена Програма за сътрудничество в областта на науката, образованието и културата.
На 6 юли 2004 г. по време но посещението на министър-председателя Реджеп Тайип Ердоган у нас бе подписано междуправителствено Споразумение за научно-технологично сътрудничество между България и Турция.


СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Генералният директор за младежта и спорта на Турция Мехмет Аталай и заместник генералният директор Сезаи Багбашъ осъществиха посещение в България в периода 14-16 юли 2003 г. Бе подписан Протокол за сътрудничество между министерството на младежта и спорта на България и Генералната дирекция за младежта и спорта на Турция.