До 2015 г. България ще има 15 нови ГКПП със съседните страни. Това предвижда ободрената от правителството в началото на месец май т.г. Концепция за разкриване на нови пресечни точки със съседните на България страни. Дългосрочният национален приоритет за кабинета включва и модернизацията на съществуващите ГКПП.
     Концепцията предвижда откриване на 15 нови ГКПП на България със съседните й страни:
     с Гърция: Ивайловград-Кипринос; Аврен-Митиски и Златоград-Ксанти;
     с Румъния: Кайнарджа-Карван; Долно Ряхово-Олтеница; Козло-дуй-Джигера; Байкал-Корабия; Ряхово-Гостину; Ново село-Гърла маре и Арчар-Деса;
с Турция: Белеврен-Ахлатлъ; Царево-Инеада и Странджа-Ковчаз;
със Сърбия и Черна гора: Салаш-Ново корито и Трън-Звонци.
     В момента страната ни има 21 ГКПП, като през последните 16 години не е открит нито един нов пункт. Изграждането на пресечните точки ще улесни взаимодействието между граничните български общи-ни, които са 75 от общо 131, и съседните им гранични територии. Това ще даде тласък за развитието на икономическото и културното транс-гранично сътрудничество.
     Приоритетните дейности за развитието на мрежата от ГКПП-та по границите на България са: развитие на пресечните пунктове на ос-новните европейски транспортни магистрали. Модернизиране и увели-чаване на пропускателната способност на основните пресечни пунктове Калотина-Димитровград, Капитан Андреево-Капъкуле, Кулата-Прома-хон, както и ускореното реализиране на проектите за увеличаване на пропускателната способност на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле и пускането в експлоатация на ГКПП Лесово-Хамзабейли, с цел облекчаване трафика на ГКПП Капитан Андреево-Капъкуле. Важно значение в тази насока има постигнатата договореност между България и Сърбия за ускорено изграждане на магистралата и ж.п. линията София-Ниш и възможността за съвместно използуване на ж.п. гарата в Димитровград, ГКПП Силистра-Калъраш и ГКПП Никопол-Турну Мъгуреле.