България затвори последните две глави – “Конкуренция” и “Други”, в в преговорите си за присъединяване към ЕС. Това стана по време на провелата на 15 юни Междуправителствена конференция за присъединяване на страната към ЕС на министерско равнище в Люксембург.
    “Своевременното приключване на преговорите е ясен знак, че стратегията на правителството за ускоряване на политическите и икономически те реформи успя,” беше категоричен ръководителят на българската делегация министър Соломон Паси. Той беше поздравен от председателстващия заседанието на министър на външните работи на Ирландия Брайан Коуен, който нарече от своя страна приключването на преговорите с България “най-големия успех на ирландското председателство на Съюза”.
    България успя да договори допълнителни 240 млн. евро към финансовия си пакет, които в първите три години от членството на страната ще бъдат разпределени за укрепване на външните граници и за облекчаване на държавния бюджет. Тези пари бяха записани в глава “Други”, чрез която се уреждат и средствата, отпуснати от ЕС за АЕЦ “Козлодуй”, възлизащи на550 млн. евро, и 30 млн. за укрепване на административния капацитет на страната Меглена Кунева.
    Затворената преговорна тема “Конкуренция” е сред най-сложните, защото чрез нея се гарантира ефективното функциониране на общия европейски пазар. По нея страните членове на ЕС отчитат, че България е уеднаквила законодателството си с европейското и отбелязват повишената резултатност в работата на Комисията за защита на конкуренцията у нас.
    На министерския кръг от преговорите беше потвърдено и затварянето на 3-те финансови глави “Земеделие”, “Регионална политика” и “Бюджетни въпроси”.
    “Така завършва един от най-важните етапи от развитието на България и от отношенията й с ЕС,” заяви министърът на външните работи Соломон Паси и изрази надежда, че страната ще може да подпише договора си за присъединяване колкото е възможно по-рано догодина.