Въпроси, засягащи дейността на областните администрации,са обсъдили областните управители по време на първата си работна среща с министъра на държавната администрация и административната реформа Николай Василев и министър-председателя Сергей Станишев. На срещата, проведена на 14 октомври, са разисквани въпроси, свързани със Правилника за прилагане на Закона за администрацията и Закона за държавния служител.
    Сред основните приоритети е модернизацията на администрацията, е подчертал министър Николай Василев. Вторият приоритет е да се подобри квалификацията на държавните служители в три основни направления – професионални умения в сферата на публичната администрация, чуждоезиково обучение и обучение по информационни технологии. Изграждането на електронното правителство е третият основен приоритет на ведомството, който включва предоставянето на съвременна техника в структурите на държавната администрация, обучението на държавните служители, а също и осигуряване на повече информация и услуги за гражданите и бизнеса по електронен път.
    Подчертан е бил опитът на Областна администрация - Ямбол – една от първите, в която е въведено предоставянето на административни услуги по електронен път.
    До 30 октомври трябва да бъдат изготвени предложения на Областните администрации за структурни промени. Не се предвижда увеличаване на щата, а изготвянето на нови длъжностни характеристики.
    Предстои да се изготви цялостна проверка за средствата, отпуснати от Постоянната правителствена комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи.