Намерението си да съдейства за привличане на инвестиции за Ямболски регион заяви британският посланик Н.П.Джереми Хил след двудневната си визита в Ямбол по покана на областния управител Надя Данкинова. Той бе категоричен, че природните дадености на областта, културно-историческото наследство, както и икономическите показатели са основните аспекти на бъдещото развитие на ямболска област. Посланик Хил подчерта задоволството си от подкрепата на областната администрация при разрешаването на проблемите на региона- безработица, социална изолация на хора с увреждания, развитие на неправителствения сектор. „Ямбол с хилядолетната си история е достойно място, с което всеки би се гордял”, заяви британският гост. Затова и усилията на местната власт трябва да са насочени към превръщането на региона в по-привлекателен не само за потенциални инвеститори, но и за да успеят да задържат бъдещите управници на страната там, където са родени.
   Посланик Хил изнесе лекция на тема „Икономика и конкуренция” в рамките на обучителен семинар”Европейски съюз – правна и институционална рамка”, организиран от ЯТПП и областната администрация. „След януари 2007 г. България ще срещне още по-силна конкуренция по пътя на завоюването на европейските пазари”, заяви г-н Хил.Според него, с очакваното присъединяване на страната ни към ЕС ще се увеличи размерът на чуждите инвестиции, което ще рефлектира върху икономиката. Великобритания се нарежда на 11 място в списъка на инвеститорите, заявили интерес към България, посочи гостът и изтъкна развитието на търговията между двете страни, както и фактът, че все повече британски граждани закупуват жилища у нас.
    Н.П. Джереми Хил подчерта, че оценките на ЕС за напредъка на България са до голяма степен положителни. Той изрази увереността си, че при започването на преговорите за присъединяване на южната ни съседка Турция към ЕС , нашата страна ще има важна роля. За да бъдем подготвени за 2007 година, е нужно да се продължи работата по повишаване стандартите и изискванията за производството на малките и средни предприятия, за да може да произвеждат конкурентноспособни на външния пазар стоки.
    Г-н Хил бе запознат с два от проектите, разработени от експерти, обучени по проект, финансиран от Министерството на международното развитие на Великобритания. Той приветства насочеността на проектите към осигуряване на заетост на младежи до 29-годишна възраст. „Партньорството на областната и общинска администрация, бизнеспартньорите, НПО е сигурен белег за по-нататъшния успех на проектите, които ще бъдат разработвани, дори и без финансирането от Великобритания, което ще приключи през март 2005 г.”, заяви Джереми Хил. Той е убеден, че връзките между нашите две страни ще се задълбочават. Преодоляването на проблемите с корупцията, социалната ангажираност на младите хора са част от пътищата, които трябва да бъдат извървяни за по-успешното ни присъединяване към Обединена Европа.
   След повишения интерес от страна на младите хора, които дискутираха с британския посланик темата „Предизвикателствата към България във връзка с присъединяването на страната ни към ЕС”, Джереми Хил заяви, че ще бъде щастлив, ако разговорите продължат под формата на виртуална дискусия. Той заяви намерението си да бъде посланик на област Ямбол в рамките на кампанията „Открий България” и да представи богатствата на нашия регион. Кампанията „Открий България” е стартирала преди две седмици при посещението във Великобритания на министърът на външните работи Соломон Паси. Целта й е да презентира нашата държава пред бизнес средите и заинтересованите лица не само в Лондонското сити.

Снимки: 1 2 3 4