Комисията за оценка към Дирекция “Регионална служба по заетостта” в Бургас е одобрила 54 проекта от внесените 55 от област Ямбол. Проектите бяха разисквани на заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, проведено днес в конферентната зала на Областна администрация. С проектите работодателите кандидатстват за включване в националната програма “От социални помощи към осигуряване на заетост” за 2006 г. и Националната програма “Асистенти на хора с увреждания”. 41 от проектите са внесени от Дирекция “Бюро по труда” - Ямбол, която обслужва общините Ямбол, Тунджа и Стралджа. Останалите 14 проекта са внесени чрез Дирекция “Бюро по труда” - Елхово.