Зам.областният управител Мария Димитрова приветства присъстващите на семинара на тема „Органично земеделие и сертификация”, чийто домакин бе областна администрация. Обучението, организирано от екипът на сдружение „Агролинк" и съдействието на администрацията, е част от проекта „Да работим заедно за устойчиво управление на природните ресурси в селските райони”, финансиран от DEFRA – Департамента за околна среда, храни и селски райони на Великобритания. Г-ца Мария Димитрова изтъкна значението на екологична чистото земеделие, чиято цел е подпомагане производството на храни по начин, отчитащ икономическите и социални аспекти, и въздействието върху околната среда. Зам.областният управител подчерта предимствата на област Ямбол за внедряването и развитието на органичното земеделие.
    Д-р инж.Светла Николова – председател на сдружение „Агролинк” запозна присъстващите производители от региона, работещи в областта на устойчивото земеделие, с Наредба №22 от 4.07.2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях. В рамките на семинара бяха разисквани темите: Принципи на биологично / органично земеделие/ и развитието му в света и Европа; Национална нормативна база за стандарти и сертификация на продукция, произведена по биологичен начин; Процес на консулидиране при изграждане на системи за биологично производство; Сертификация на продукти, произведени по биологичен начин. Като гост и лектор на семинара бе Марко Пичирили – директор на Италианската сертифицираща организация QC&I / Кю Си енд Ай- Качество, Сертификация , Интернационал/.

                                                        Снимки: 1 2 3 4