20 интернет услуги ще бъдат предоставени на гражданите и бизнеса до края на годината. Това заяви министърът на държавната администрация Димитър Калчев при откриването на Петия дискусионен форум по елктронно управление, с акцент върху електронната община.
    Развитието на електронно правителството чрез прилагане на най-новите информационни технологии в държавната администрация е приоритет за правителството. Предоставянето на електронни административни услуги създава удобство на гражданите и бизнеса, намалява разходите по обслужването и предотвратява корупционния натиск.
    Министър Калчев припомни приетата от правителството Стратегия за електронно правителство, в съответствие с меморандума, подписан от страните членки и кандидат-членки на ЕС и Плана за реализацията му до 2005 г. Той предвижда предоставянето по интернет на пакет от 20 административни услуги за гражданите и бизнеса. Едно от постиженията в тази посока е стартираната от Министерството на транспорта и съобщенията през миналата година програма I-България за създаване на интернет центрове в малките и големите общини и за компютъризация на учебните заведения в България, както и за стратегията за въвеждане на информационните технологии в училищата, разработена съвместно от МТС и МОН. По линия на програма І-България на 1-ви ноември 2004 г. бе разкрит телекомуникационен център в община Стралджа.
Министърът на държавната администрация оцени като успешно реализирани и предоставянето на услуги по електронен път в Министерството на финансите, като уточни, че тази година ще бъда завършен целия пакет от електронни услуги, предоставян от МФ.
    Предстои въвеждането на интеграционен софтуер, който ще обедини всички услуги на централната администрация, както и създаването на общ портал към отделните министерства и други държавни ведомства от портала на Министерския съвет. Информационният продукт се разработва от БАН.
    В процес на разработка са проекти за компютъризация и свързване с интернет на читалища и библиотеки в цялата страна. Финансовата подкрепа за тях се осъществява от ПРООН.
    Съществена е подкрепата на Националното сдружение на общините и на Фондация Реформа в местното самоуправление в процеса на развитието на електронните общини в България. Тяхна е водещата роля в обслужването на принципа “на едно гише”.
Като положителен факт министър Калчев отбеляза и началото на въвеждането на електронни услуги в малките общини като Стралджа и Доспат и изтъкна желанието на ръководствата там за създаване на бързи и качествени услуги по интернет.
От значение е и законодателството във връзка с прилагането на електронното правителство. Ето защо е нужно Законът за електронната търговия да бъде приет от парламента до края на годината, допълни още министър Калчев.