Стартира кампанията „Защитавайте трудовите си права”. На телефон 0900 32 111 в Министерството на труда и социалната политика ще се приемат сигнали за извършени нарушения в сферата на трудовото законодателство.
   Кампанията е съвместна инициатива на Министерството на труда и социалната политика и Българската национална телевизия, Българското национално радио и Българската телеграфна агенция. Целта й е да насърчи активното поведение на всички заети на пазара на труда, които се чувстват ощетени на работното си място по различни причини – липса на трудов или граждански договор, неплащане на социални осигуровки от страна на работодателя, неизплащане на трудовото възнаграждение, лоши условия на труд и др.
   Новият горещ телефон в Министерството на труда и социалната политика, на който ще се приемат сигнали за извършени нарушения в сферата на трудовото законодателство е 0900 32 111.Обажданията на този телефон ще бъдат докладвани лично на министър Христина Христова, която гарантира анонимността на всеки, подал сигнал. Всеки вторник от 11.00 до 12.00 часа министър Христова лично ще приема обажданията, за да се запознае непосредствено с нагласите на хората.
   Екипи на медийните партньори на инициативата, съвместно със служители на Главна инспекция по труда, ще правят изненадващи проверки по всеки подаден на горещия телефон сигнал. Представителите на БНТ, БНР и БТА ще се легитимират със специални карти с надпис “Обществен защитник на трудовите права”.
   Според резултатите от проведеното по поръчка на МТСП национално проучване за спазване на трудовите права, 75,3% от работещите българи смятат, че редовното внасяне на социално-осигурителните вноски е проблем; за 76,8% от заетите в страната тежък проблем представлява редовното изплащане на трудово възнаграждение, а за 66,1% основен проблем е отсъствието на договор, регламентиращ трудово правоотношение.