Във връзка с провеждането на изборите за 40 НС, Областна администрация – Ямбол е изразходила за организационно-техническата подготовка на изборите средства в размер на 3 355 лв. За възнаграждения на РИК са преведени 9 050 лв., начислени са и 1 237 лв. осигуровки.
    Изразходваните средства за парламентарни избори 2005 от община Ямбол са 44 156 лв. В това число са включени възнаграждения на СИК 21 086 лв. и осигуровки на стойност 3 090 лв.
    Община Тунджа е усвоила 23 181 лв., като 9 890 са за възнаграждение на СИК и 773 лв. – осигуровки.
    15 770 лв. е сумата, изразходвана от община Елхово. Разходите за СИК възлизат на 6 388 лв. Преведени са и 887 лв. осигуровки.
    За провеждането на парламентарните избори от община Стралджа са изразходвани 13 552 лв., 5 402 е размерът на заплатите на СИК. 529 лв. са преведени за осигуровки.
    Община Болярово е усвоила 8 780 лв. За възнаграждения на СИК са разпределени 3 152 лв. и съответно 529 лв. осигуровки.