Областният управител инж. Васил Петров приветства ръководството и учениците на ГПЧЕ “Васил Карагьозов”, за проявения интерес към разискваните важни въпроси, проблеми и изисквания, свързани с предстоящото членство на България в ЕС, на проведената среща в Областна администрация. Дискусията бе проведена при голям интерес от учениците.Експертите от отдел “Регионално развитие и евроинтеграция” представиха на младите хора в залатапредизвикателствата от предстоящото членство на България в ЕС. Възпитаниците на ГПЧЕ “Васил Карагьозов” бяхя запознати с образователните програми за кандидатстване по линия на програма “Коменски”. Областният управител заяви, че ще се радва на по-чести срещи с учениците, за да бъдат обсъждани актуалните теми за България и за Ямболска област, и че винаги са добре дошли Областна администрация.