Областният управител Надя Данкинова приветства инициативата на Сдружение с нестопанска цел „Клуб на деловата жена „Етерна” – Ямбол за реализация на проект „Кръгла маса по проблемите на здравеопазването”. С този проект се цели извеждането на основните неуредици в сферата на медицинското обслужване в региона, както и да се търсят възможности за тяхното решение. Партньор по проекта е Областна администрация-Ямбол.
      „Пет години след старта на здравната реформа здравеопазването все още е предмет на сериозни разисквания и е съпътствано от множество нерешени проблеми. Качеството на медицинските услуги, здравното осигуряване, достъпа до здравна помощ, правата и задълженията на пациентите са част от въпросите, които налагат разработването на подобен проект”, подчерта на пресконференцията за обявяване старта на проекта председателят на Клуба на деловата жена „Етерна” д-р Мила Табакова.
      В рамките на проекта ще се състоят няколко широки дискусии между всички участници в здравната реформа – законодатели, пациенти, стоматолози, лекари от болнична помощ, местна власт и контролни органи. Предвидена е и една кръгла маса, в която ще бъдат поканени представители на Постоянната комисия по здравеопазване в Народното събрание, НЗОК, БЛС, Съюза на стоматолозите в България, представители на постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности в Общински съвет-Ямбол, Община Ямбол, РЗОК, РЦЗ, гражданския сектор и неправителствени организации, имащи отношение към проблема.
      „С изпълнението на този проект се надяваме, че ще стимулираме гражданската активност при поставянето на проблемите в здравеопазването, участието на гражданите и неправителствения сектор във формирането на здравната политика, както и че ще се намерят решения за част от проблемите в здравеопазването в Ямбол”, допълни Надя Данкинова.
      До средата на февруари ще се проведат срещите с представителите на регионални организации на Съюза на слепите, Съюза на глухите, Дружеството на хората с увреждания, Асоциацията на българите, боледуващи от астма и диабет, фармацевти, представители на НОИ.
                                                             Снимки: 1 2