799 са имотите на територията на област Ямбол, отчуждени за изграждане на автомагистрала „Тракия”. 322 от парцелите са в община Стралджа. 234 от тях са частни терени и 88 общински. / В град Стралджа са 29 имота – 27 части и 2 общински; в село Воденичане – 83 имота – 29 общински и държавни и 54 частни; в село Маленово – 65 имота – 15 общински и държавни и 50 частни; в село Палаузово – 43 имота – 35 частни и 8 общински. /
    Броят на отчуждените имоти в община Тунджа е 476, от които 313 частни и 163 общински. / В землището на Кабиле процедурата по отчуждаване касае 91 парцела – 51 частни и 40 общински; в Завой – 103 имота, от които 73 на частни собственици и 30 – стопанисвани от общината; в Дражево – отчуждени са 77 имота – 55 – частни и 22 общински; във Веселиново – 47 имота – 33 частни и 14 общински и държавни; в Хаджи Димитрово за изграждането на LOT 3 се отчуждават 72 имота – 43 частни и 29 общински, а за построяването на LOT 4 – 86 имота – 58 частни и 28 общински и държавни/
    Частните собственици на терените ще бъдат обезщетени за отчуждаването на имотите им за изграждането на автомагистрала „Тракия”. Те ще получат над 2,7 млн. лв. Правителството реши за държавна нужда да бъдат отчуждени имоти – частна собственост, за изграждането на автомагистрала “Тракия” – Оризово-Бургас ЛОТ 4. Това е участъкът Ямбол-Карнобат от км 276+200 до км 325+280, на територията на Ямболска и Бургаска област. Имотите се намират в землищата на селата Хаджидимитрово, Дражево, Кабиле, Завой, Веселиново, общините Тунджа и Ямбол, с. Зимница, Стралджа, Воденичане, Палаузово, Маленово, община Стралджа, и Деветак, Железник, Крумово градище, Драганци и Карнобат, община Карнобат, Бургаска област.     Средствата, необходими за финансиране на процедурата по отчуждаване на имотите са за сметка на Изпълнителна агенция “Пътища”. Сумата е 2 733 334 лв.