291 545 лв. одобри Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет на заседание, проведено на 9 септември т.г. 111 270 лв. са предвидени за възстановяване отводнителните съоръжения в с. Дражево. Щетите са нанесени при интензивните валежи през юли и август.
     110 000 лв. е размерът на средствата за корекция на дере в село Каменец, община Стралджа. Обилните валежи на 4 юли т.г. доведоха до повишаване нивото на преминаващата през селото река, която излезе от коритото си. Бяха евакуирани и жителите на десет къщи. 
     За реконструкция на отводнителни съоръжения в село Кабиле са отделени  69 399 лв. Постоянната комисия за защита на населението при бедствия, авари и катастрофи одобри и искане на стойност 876 лв. за възстановяване щети на жилищен имот, собственост на жителка на Ямбол.