Запознаване с спецификата на работата и осъществяване на съдействие при решаване на възникнали трудности при работата на прокуратура, следствие, съд и полиция бе темата на проведената в Областна администрация среща. На работната среща, проведена по инициатива на областният управител инж.Васил Петров, присъстваха директорът на РДВР – Ямбол генерал-майор Димитър Ангелов, окръжния прокурор Георги Георгиев, Добрин Кючуков – председател на Ямболски Окръжен съд, Иван Иванов – директор на Окръжна следствена служба, заместник-областните управители Иван Георгиев, инж.Николай Пенев и Цветан Съйков, както и главния секретар Орхан Юсеинов. Директорът на РДВР ген.-майор Димитър Ангелов изтъкна добрата работа на служителите на РДВР по програмата „Полицията в служба на обществото”, както и подчерта превантивната дейност на полицаите по линия на превенция на наркотиците. Той сподели и отзиви за експозицията с нагледни материали по повод Деня за борба с дрогата – 1 юни. За превенция от наркотичната зависимост от значение са провежданите лекции от служителите на реда в часа на класа в гимназии и прогимназии. Председателят на Окръжния съд Добрин Кючуков сподели опита на съда при инсценирания съдебен процес с участието на ученици от Математическа гимназия, който бе предавани он-лайн.
Предстоят промени при въвеждането на новоприетия Наказателно-процесуален кодекс, подчерта директорът на Окръжна следствена служба Иван Иванов. Областният управител благодари на присъстващите и изрази готовност за съдействие при решаване на възникнали в хода на работата проблеми.