Експертите от Регионално звено на Дирекция "Контрол по правата на детето" - град Бургас представиха в областната администрация - Ямбол структурата на звеното и неговите функции. Структурата на дирекцията в град Бургас изпълняват функциите си в областите Бургас, Стара Загора, Сливен и Бургас. Подобни звена съществуват от юли тази година. Те са създадени по решение на Държавната агенция за закрила на детето. Експертите от звеното ще извършват проверки по сигнали и жалби за спазване правата на детето от всички държавни, общински и частни училища, детски градини и ясли, обслужващи звена, лечебни заведения, дирекциите "Социално подпомагане", НПО.Те осъществяват контрол относно спазването на критериите и стандартите за социални услуги за деца, определени с наредбите за критериите и стандартите за социални услуги за деца.