Благодарствено писмо за активно съдействие в укрепване и развитие на Съюза на офицерите и сержантите от запаса връчи на заместник областния управител Мария Димитрова председателят на регионалния съвет на СОСЗ полк.о.з.Търкаланов. Писмото бе връчено на проведения днес Областен съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса. Тържественото събрание на Областната организация бе посветено на 15-годишнината от възстановяване на съюза.
    Г-ца Мария Димитрова поздрави присъстващите и изтъкна ролята на местната власт за съдействие при осъществяване на проекти за придобиване на допълнителна квалификация на освободените от армията офицери и сержанти в устроените по идея на Министерството на отбраната Центрове за допълнителна квалификация. Тя увери запасните войни в готовността за институционална подкрепа и за в бъдеще.