От 10.00 часа, в заседателната зала на Областна администрация се проведе работна среща на представители на Областна администрация със заместник – министрите на Регионалното развитие и благоустройство г-н Валери Николов и г-н Савин Ковачев, представители на Изпълнителна Агенция “Пътища”, кметовете и главните архитекти на общините Ямбол, “Тунджа” и Стралджа, кметовете на селата Хаджи Димитрово, Кабиле, Завой, Веселиново, Зимница, Воденичане, Палаузово, Маленово и Дражево. Тема на срещата беше осигуряване на условия и успешно изпълнение на стартиралата процедура по отчуждаването на имоти, във връзка с изграждане на автомагистрала “Тракия”, преминаваща през територията на област Ямбол. За осъществяването на този проект, който представлява национален приоритет, Министерството на регионалното развитие и благоустройство ще предостави на трите общини на територията на Ямболска област парцеларни планове, които ще бъдат обнародвани в Държавен вестник. Кметствата трябва да изготвят удостоверения за наследници за собствениците на всички имоти, които предстои да бъдат отчуждени. Подготовката на процеса по отчуждаване е необходимо да се движи паралелно с парцеларните планове. По предварителен план процедурата трябва да приключи до два месеца. Отчуждаването ще влезе в сила след изплащането на съответните суми на собствениците, чиито парични обезщетения ще бъдат приведени по банкови сметки.