Кметовете на общините в област Ямбол трябва да организират обслужването на индивидуалните средства за защита на населението, се посочва в заповед на зам.областният управител Мария Димитрова. Обслужването трябва да започне на 1 юли и да приключи на 9 септември като обхване всички складове на територията на съответната община. За целта е нужно да се осигури финансиране от бюджета на общините и назначат за съответния срок работници. Дирекция „Гражданска защита” ще извършва системни проверки в хода на обслужването. Ще бъде извършено хигиенизиране и освежаване на складовите помещения, които трябва да бъдат оборудвани с надеждни пожарогасители, кофпомпи, термометри и влагомери. Ежедневно да се следи и отчита температурно-влажностния режим в складовете, се посочва още в заповедта. До 9 септември т.г. кметовете на общини трябва да докладват писмено в дирекция „Гражданска защита” за изпълнението на заповедта. След тази дата ще се извърши комплексна проверка на общините по въпросите на защитата на населението от бедствия,аварии и катастрофи