Осигуряване на средства за благоустрояването на кварталите в Ямбол бе тема на срещата на областния управител инж.Васил Петров с Таньо Едрев /бивш заместник-кмет на община Ямбол през 80-те години на миналия век/. Срещата, състояла се в кабинета на областния управител, бе по искане на г-н Едрев.Той запозна Васил Петров с отправените до кмета на община Ямбол Кирил Тодоров питания, касаещи озеленяването на поречието на река Тунджа и отделните жилищни квартали в града, изграждането на детски площадки. Разискван бе и въпросът с липсата на транспорт до МБАЛ ”Св. Пантелеймон”. На срещата бе дискутиран още и проектът за довършване на обект „Нова болница”. Областният управител инж.Васил Петров декларира, че ще съдейства за разрешаването на тези проблеми, които ще обсъди със кмета на община Ямбол Кирил Тодоров на предстояща среща.