9 975 лв. е стойността на безвъзмездната помощ, отпусната от фонд „Социално подпомагане” към МТСП по проект на областна администрация за осигуряване на пакети с хранителни продукти на 665 социално слаби лица от област Ямбол. 260 от правоимащите са самотно живеещи възрастни хора на възраст над 70 години, 229 са самотните родители. Сред тези, които ще бъдат подпомогнати в навечерието на Коледа са 151 инвалиди, като 25 от тях са с над 90% трайно увреждане. 25 са семействата с деца с увреждания от региона. До коледните празници продуктите ще бъдат доставени на жителите на областта. 69 от хората са жители на община Болярово, 224 - община Елхово, 117 – Стралджа и 235 -община Тунджа.