Сред наградените 30 разработки от цялата страна най-високо е оценен проектът на Петър Петров от Ямбол за създаване на фирма за сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност. Проектната разработка на Георги Георгиев е за изработка на интернет приложения и програмни продукти. Идеята на Валентин Михов е за изграждане на център за телефонни разговори през интернет. Иванка Барулова ще получи финансова помощ за откриване на фирма за екологично чисто химическо чистене, пране и парно гладене. Сред останалите отличени проекти е този на Атанас Георгиев за изграждане на цех за сглобяване на стъклопакети от алуминиева дограма в с.Стефан Караджово. Иван Иванов от Елхово ще стартира производството на опаковки за стоки – бидони, бутилки и туби. Предвидено е финансиране за производство и поддръжка на инструментална екипировка и резервни части, за които кандидатства Георги Иванов от Елхово.
    30 участници, получили сертификатите си днес, са от четирите области Ямбол, Сливен, Монтана и Пазарджик, в които действа Проект 100 през 2005 г. Одобрените кандидати ще ползват безвъзмездна помощ от 10 000 до 15 000 лв., за да реализират бизнес плановете си. Експертна комисия класира 30-те кандидата, сред общо 81, които се състезаваха с бизнес планове в проведения национален конкурс за безвъзмездно подпомагане на стартиращ бизнес. Главният критерий при оценката бе перспективността на идеята и конкурентността на бизнеса, който ще развива начинаещият предприемач. Предимство имаха участниците, които са включили използването на информационни технологии и усвояването на нови продукти в производството или предоставянето на услуги. Преди да разработят своята бизнес идея, участниците преминаха специализирано обучение в бизнес центровете на JOBS. От 594 регистрирани заявки бяха одобрени 161 кандидати. 134 души издържаха успешно изпитния тест и с това получиха правото да разработят бизнес план. На 20 юни 2005 година бяха подадени 81 бизнес плана. От 30-те одобрени за финансиране кандидати 11 са в област Монтана, 6 в област Пазарджик, 6 в област Сливен и 7 в област Ямбол. Победителите в конкурса ще използват средствата по Проект 100 за създаване на малки фирми в сферата на текстила, производството на мебели, машиностроенето, хранителната индустрия, за дейности свързани с предоставяне на интернет комуникации и разработка на софтуер, както и внедряване на алтернативни енергийни източници. С безвъзмездната помощ в близост до Сливен ще започне производство на екобрикети, а в Пещера ще стартира фирма за изграждане на газови и отоплителни инсталации.
    "Създаване на конкурентоспособни стартиращи фирми - Проект 100" е инициатива на Министерството на икономиката, което осигури 2,1 млн.лв. бюджет за нейното осъществяване, и е подкрепена от Програмата на ООН за развитие. Изпълнител на Проект 100 са бизнес центровете на проект JOBS в съответните административни области.
    През 2004 година проектът стартира пилотно в 4 области - Шумен, Видин, Силистра и Добрич. Тогава бяха създадени и финансирани общо 67 фирми, а обемът на отпуснатите средства беше близо 1 млн. лв. За 2005 година по Проект 100 са предвидени средства за безвъзмездна финансова помощ в размер на над 900 хил.лв. От 15 август до 2 септември 2005 г. бизнес центровете на JOBS в Монтана, Сливен, Пещера и Елхово ще приемат заявките за кандидатстване във втория етап на Проект 100 през тази година.