В Областна администрация започна курс “Провеждане на практическо обучение за специалисти от Ямболска област за разработване на общински стратегии за социално и икономическо развитие”. Курсът е част от проекта, разработен и защитен от Областна администрация и включва трите области Ямбол, Бургас и Сливен. Проектът е за практическо обучение на специалисти за подготовка и управление на проекти и разработване на общински планове за социално-икономическо развитие. За водеща организация е определена Областна администрация Ямбол. Проектът е финансиран от Британското министерство на международно развитие /DfID - Department of International Development/, на стойност 4300 британски лири и е с продължителност 6 месеца. В обучението се предвижда групите да разработват реални проекти. Обучението е обособено в два модула:
    1/ подготовка и управление на проекти;
    2/ общински стратегии и планове за развитие.
Въвеждаща лекция беше изнесена от областния управител г-н Спасов, свързана с икономическото и социалното сближаване в Европейския съюз, регионална политика на ЕС, финансиране на регионалната политика, организация и осъществяване на регионалната политика и бъдещото разширяване на Европейския съюз.