Министерството на образованието и науката обяви конкурс по документи за отпускане на стипендия за участие в курс на тема “Изготвяне и управление на проекти за млади мениджъри” в Кипърския международен институт по мениджмънт.
Обучението ще се проведе от 3 до 28 октомври 2005 г. в Никозия. Стипендията включва средства за настаняване в хотел и около 18 щатски долара на ден за хранене и лични нужди. Групова застраховка за инцидентни случаи ще бъде направена от института, като кандидатите сами следва да се осигурят за всички други случаи. Разходите за пътуването се поемат от кандидатите.
Кандидатите трябва да отговарят на следните условия:
• да са български граждани;
• да са млади мениджъри, които участват в управлението на проекти;
• да владеят английски език;
• да са на възраст между 20 и 35 години.
Окончателният подбор е право на кипърската страна. Ще бъдат предпочитани кандидати, които имат завършено висше образование.
Кандидатите за участие в конкурса трябва да представят следните документи на български език:
1. Заявление до дирекция „Студенти и специализанти” в свободна форма за участие в конкурса;
2. Професионална автобиографична справка с посочени ЕГН, служебни и домашни адреси и телефони, мобилен телефон, е-mail;
3. Мотивация за участие в курса;
4. Копие от диплома за завършено образование;
5. Копие от трудовата книжка;
6. Декларация от кандидата, че сам ще осигури пътните и паспортните разходи;
7. Попълнен на английски език формуляр с актуална паспортна снимка и копие от валиден задграничен паспорт (формулярът може да бъде изтеглен тук);
8. Документ за владеене на английски език.
Документите се приемат в деловодството на МОН, бул. "Княз Дондуков" 2А, София 1000, до 2 август 2005 г. включително. Документите могат да бъдат подадени и по пощата. Информация за подготовка на документите може да бъде получена на телефони 9217 629 и 9217 759. Решението на Комисията ще бъде известно на 9 август 2005 г.
Повече информация за Кипърския международен институт по мениджмънт може да бъде намерена на: http://www.ciim.ac.cy