По заповед на областният управител инж. Васил Петров кмета на община Стралджа Митко Андонов състави 5-членна комисия, за да бъде извършена проверка на територията на общината. От направената проверка комисията констатира, че техническото състояние и експлоатационно състояние на дигите в селата Атолово, Воденичене, Лозенец, Палаузово и Маленово са в сравнително добро състояние. Констатирала е още, че има локални обрушвания по двата мокри откоса и че са обрасли с тревна растителност и храсти. Комисията предлага да се сезира “Напоителни системи” за планиране на средства за почистване на дигите поне на отделни участъци, в близост до населените места.