Ямболска област е една от четирите нови области, включени във втория етап на проекта на Министерството на икономиката „Създаване на конкурентноспособни стартиращи фирми – Проект 100”. Това обяви на проведената днес в министерството дискусия лично вицепремиерът и министър на икономиката Лидия Шулева в присъствието на представителя на ПРООН за България Нийл Буне, на проект JOBS, зам.министрите на икономиката Евгения Колданова, Димитър Ивановски, експерти, областните управители на четирите нови области, където ще стартира проектът.
Освен в Ямбол , той ще се реализира в областите Монтана, Сливен и Пазарджик.
Бюджетът на проекта и през тази година е в размер на 1 млн. лв. За финансиране по линия на "Проект 100" предприемаческите идеи се селектират чрез Бизнес центровете на проект JOBS. Безвъзмездната помощ е между 5 и 15 хил. лв., като предприемачите трябва да участват най-малко с 20 % от исканата сума. След осъществяването на началния етап те могат да кандидатстват за финансов лизинг до 25 хил. лв.
67 конкурентоспособни нови фирми бяха създадени през 2004 г. в областите Добрич, Видин, Силистра и Шумен, благодарение на финансовата помощ по линия на "Проект 100" , осъществяван от Министерство на икономиката в сътрудничество с Програмата на ООН за развитие като компонент на проект JOBS.
Ремонт на производствени помещения, маркетингови проучвания, придобиване на материални и нематериални активи и обучение на персонала са сред приоритетните за финансиране области по линия на "Проект 100" за миналата, а и за тази година, стана ясно на срещата в Министерството на икономиката. Грантовата схема помага на предприемачите на всички етапи от старта на тяхната дейност – от регистриране на фирмата, през обучение на персонала, до реализация на бизнес идеята в нейния начален етап.
На финала на срещата министър Шулева подчерта: "Една от най-важните цели на екипа на Министерство на икономиката през годините бе да се даде едно рамо на хората с идеи. Най-хубавото е, че те вече реализират бизнес намеренията си самостоятелно. Винаги съм казвала, че целта на администрацията е не да работи вместо предприемачите. Целта е да се изграждат предпоставките за създаване на общество от успели предприемачи, които имат възможностите и смелостта сами да управляват бизнеса и идеите си."
Областна администрация –Ямбол ще популяризира възможностите за кандидатстване по проекта.