Искане за отпускане на 70 446лв. за възстановяване щетите, нанесени от падналата градушка на 27-ми септември, изпрати до Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи областния управител.46 лв. 141 лв. е исканата сума за ремонт на частни домове в с.Дражево. Над 15 хил.лв. са нужни за реконструкция на училището и детската градина в същото населено място. За кърпежи на местния киносалон са необходими 3 716 лв. За аварийни ремонти на частни жилищни сгради в с. Кабиле са нужни 4 407 лв.
Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи, счита че е целесъобразно предоставянето още над 27 000лв. за ремонт на два моста в района на с.Генерал Тошево.Постоянната правителствена комисия за защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи трябва да вземе становище по двете искания.