Европейската комисия обяви конкурс за журналистическа награда “Лоренцо Натали” за 2004 г. Наградата се връчва за журналистически постижения в сферата на човешките права и демокрацията в развиващите се страни. Тя носи името на бившия европейски комисар по въпросите на развитието и сътрудничеството Лоренцо Натали. Целта й е да подкрепи и насърчи журналисти, работещи в печатни и онлайн-издания, които са показали професионализъм при отразяване на въпроси, свързани с правата на човека и демокрацията.
    В надпреварата за отличието могат да се включат журналисти от печатни и онлайн-медии, които работят не само в европейските страни.Те трябва да изпратят материали, свързани с човешките права и демокрацията в развиващия се свят, публикувани между 1-ви януари 2003 г. и 31-ви декември 2003 г. Крайният срок за изпращане на статиите е 31-ви октомври т.г.
    Повече информация може да получите на адрес: www.nataliprize.info