За Ямболска област ще бъдат отпуснати през 2005 г. повече средства за инфраструктурни обекти, спрямо тази година, категорично заяви министърът на финансите Милен Велчев при посещението си в Ямбол. Основанията за подобно твърдение е предвиденото в проектобюджета повишаване на тези средства със 21% повече в сравнение с изтичащата година.
Въпроси за данъчната политика и очакваните преференции за инвеститори, желаещи да подпомагат развитието на област Ямбол, бяха поставени пред министър Велчев по време на срещата с представители на бизнес средите и кметове на общини в региона. Министърът на финансите разясни пред присъстващите аспектите на икономическия растеж и ръста на доходите, заложен според финансовата политика на правителството в близко бъдеще. Част от въпросите, поставени на срещата, касаят определянето на капиталовите разходи за общините, пусковия срок на ГКПП Лесово-Хамзабейли, какви инфраструктурни проекти се предвиждат за подобряване на комунално-битовите условия в Ямболска област. Бизнесмени предложиха да бъдат предвидени преференции за фирмите изрядни платци във връзка със Закона за корпоративното подоходно облагане. Беше поставен въпросът дали е възможно да се включат в частта за държавните дейности и средства за финансиране на ЦДГ, общинската администрация и Общинския бюджет, както и да бъде преразгледана и методиката за числеността на общинската администрация.
    Министър Велчев благодари на областния управител Надя Данкинова за поканата да посети Ямбол и изрази готовност отново да гостува в региона.

Презентация на министър М. Велчев "Данъчна политика 2005. Икономически растеж и ръст на доходите", представена пред средите на бизнеса в Ямбол

Снимки от едночасовата работна среща с представители на бизнес средите и кметовете на общините в Ямболсска област: 1 2 3 4 5 6 7 8