Областна администрация - Ямбол бе отличена с грамота за участие в конкурса „ON-line услуги 2004” на третата международна конференция на тема „Е-правителство, Е-област, Е-община”. Форумът бе организиран от Института по публична администрация и европейска интеграция с подкрепата на Агенция ”Развитие на съобщенията и на информационните и комуникационните технологии” към Министерството на транспорта и съобщенията. По време на конференцията, която бе под патронажа на министъра на държавната администрация Димитър Калчев, Кристин Лайтнер - лектор от Европейския институт по публична администрация /ЕИПА/покани областна администрация - Ямбол да участва в конкурса „Е-правителство”, организиран от ЕИПА. Директорът на „Hewelett Pacard” за България Саша Безуханова прие поканата да посети областната администрация в началото на 2005 г.
    Целта на конференцията бе да се направи преглед на постигнатите резултати по изпълнение на приетата стратегия за изграждане на Е-правителство в България и да се стимулира новаторското мислене и прилагане на по-успешни подходи за изграждане на електронни административни услуги.
    Областна администрация - Ямбол е единствената , в която реално се прилага методът на обслужване на граждани по електронен път. Тя бе носител на наградата от конкурса „On-line услуги” през миналата година в категория „Информационни услуги”.