Сезонно разписание за част курсовете по автобусните линии от областната транспортна схема бе прието на заседанието на областната транспортна комисия. Автобусите по направление Бургас-Ямбол през Петолъчката с часове на тръгване от Ямбол в 6.00 ч. и 10.50 ч. - ще се изпълняват от 01 май до 01 ноември. От май до ноември ще се движат и автобуси по новата линия Бургас-Ямбол през Стралджа с час на тръгване от автогарата в 9.30 ч. Тези две промени предстои да бъдат разгледани от републиканската транспортна комисия, тъй като те касаят републиканската транспортна схема.
   Предложението от кмета на община Ямбол за промяна в курса в съществуващата автобусна линия Ямбол-Бояново-Борисово с час на тръгване 6.45 ч. да се изпълнява само в дните понеделник, четвъртък и събота ще бъде разгледано на следващото заседание на комисията, тъй като не е било мотивирано. Участниците в транспортната комисия приеха предложението на Община Тунджа за откриване на допълнителна спирка в с. Победа в близост до училището и детската градина. Предложението ще бъде предоставено за съгласуване от областния управител.