Липсата на денонощно дежурство в Постоянните общински комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи в общините Тунджа, Елхово и Стралджа, затруднения при бързината и точността на подаваната информация, не добрата организация на кметовете и кметските наместници за снабдяването на населените места с хранителни продукти са част от пречките при преодоляване на зимната обстановка при обявеното от 4 до 7 февруари бедствено положение за област Ямбол. Това отчете секретарят на Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи инж.Иван Александров на учебен сбор на комисията, проведен в областна администрация. Препоръчано бе кметовете на общините в региона да сключват с повишено внимание договорите със снегопочистващите фирми, определени да чистят четвъртокласната пътна мрежа.    Благодарения усилията на кризисния щаб, добрата координация с поделенията на Българската армия не бяха допуснати фатални инциденти, подчерта инж.Александров. На разпореждане на областния управител по време на бедственото положение бе модулното формирование на под.52590, както и роторните снегорини под.26030 – Безмер и Регионалния граничен сектор. Транспортирани бяха 42 автомобила, изтеглени бяха 17 закъсали коли. В 12 села бяха отстранявани аварии в електропреносната мрежа, в други две имаше проблем с водоснабдяването. Доставени са хранителни продукти на 13 селища.
   По време на заседанието бе изслушан доклад по въпросите на отбранително - мобилизационната подготовка. Кметовете на общините от региона докладваха готовността за действие на общинските комисии за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи при различни видове бедствия – наводнение вследствие повишаване нивото на река Тунджа, скъсване на язовирната стена на потенциално опасен водоем, обилни снегонавявания, масови горски и полски пожари, както и авария с отделяне на промишлени отровни вещества.


                                                        Снимки: 1 2 3