Днес в заседателната зала на Областна администрация се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд при следния дневен ред:
1. Промени в състава на Областния съвет по условия на труд.
2.Отчет за резултатите от контролната дейност на Областната инспекция по труда за изминалите девет месеца на 2005 година-докладва Йордан Парушев, директор на “Областна инспекция по труда” -Ямбол.
Заместник-областният управител Цветан Съйков сподели, че в резултат на обсъждането на контролната дейност но “ОИТ” ще бъдат изяснени препоръките и предложенията на Областния съвет по условия на труд за главните акценти в дейността на “ОИТ” за 2006 г. Те ще бъдат задължително включени в нейния план за работа през 2006 г., който се изготвя в момента.