Двудневен семинар на тема “Увеличение на управленческия капацитет за преодоляване на социално-психологическите последствия при кризи” започна днес в конферентната зала на Областна администрация. Обучители са психолози и социални работници. В залата присъстваха заместник-областните управители, кметове и заместник-кметове, директори на областни дирекции и др. Основната цел на семинара е изясняване ролята на човешкия фактор в ситуацията на бедствие. Предмет на обучението са четири основни измерения на човешкия фактор в ситуация на бедствие:
-човешкият фактор при планирането на готовност при бедствие
-управление на бедствията: ролята на лидерството
-комуникацията по въпросите на бедствията
-пораженията на бедствието върху индивидуалния психичен живот: Психична форма. Семинара ще продължи утре от 9.45 часа.