70 певчески и танцови групи, ансамбли за изворен фолклор и индивидуални изпълнители от област Ямбол ще участват в националния събор „Копривщица 2005”. Това реши шестчленното жури, оценило участниците в регионалния събор на българското народно творчество, провел се на 21 май на сцената на читалище „Съгласие” и голямата зала на община Ямбол.
     Сред одобрените участници са 10 групи за народни обичаи, две групи за изворен фолклор, 6 танцови групи, 16 певчески групи, трима свирачи, 32 певци и един разказвач.
19 от фолклорните групи са от 12 села на община Тунджа. Четири от съставите са от с.Овчи кладенец, три от Победа, по два ще се представят от селата Дражево и Веселиново, а ансамбъл „Кабиле” ще представи два обичая. За участие в националния фолклорен събор на Копривщица са одобрени още формации от селата Тенево, Симеоново, Могила, Чарган, Генерал Тошево, Роза и Челник.
     Община Елхово ще бъде представена със 7 групи. Четири от които ще представят обичаи / с.Гранитово, с.Мелница, с.Пчела и група за автентични фолклорни игрици „Пумпалчета” към ОДК – гр.Елхово/. Ще участват още и певчески групи от с.Бояново и с.Изгрев, както и вокална група „надежда” от гр.Елхово.
     Два състава от с.Войника ще представят община Стралджа. Сред одобрените още е и певческа група за фолклорни песни „болярка” при Пенсионерски клуб – гр.Болярово.
От град Ямбол са одобрени четири състава – три от тях са от читалище „Зора” /Мъжка танцова коледарска група, младежка танцова коледарска група и детска танцова коледарска група , които ще изпълняват обичая Коледуване/, както и фолклорна група „Славеи” към Военен клуб.
     Шестчленното жури са утвърдили още трима гайдари – Даниел Шейтанов от с.Симеоново, Цветан Иванов от с.Ботево и Васил Василев от с.Чарда. Право да участва в Копривщица е дадено и на разказвачката Мария Георгиева от с.Челник.
В надпяванията с певци от цяла България ще се включат 19 певци от осем села на община Тунджа – по двама от Ботево, Войника и Симеоново, по четирима от Роза и Овчи кладенец, по един от Челник и Генерал Тошево и трима от Болярско. Най-малкият участник е четиригодишната Ирена Димчева от Овчи кладенец.
     Град Ямбол ще бъде представен от осем индивидуални изпълнители.Трима са излъчените от читалище „Просвета” град Стралджа и двама от читалище "Възраждане" от град Болярово.
     Журито предлага групата от с.Миладиновци да вземе участие в представянето на автентични костюми.
     Изпълненията на индивидуалните и групови участници тели бяха оценяни от проф.д.изк.Ана Илиева – етнохореолог, д-р Веселка Тончева –етномузиколог и д-р Николай Вуков – специалист "Обредност и словесност” към Институт по фолклор на БАН, народната певица Елена Граматикова, главният художествен ръководител на Ансамбъл за народни песни и танци "Тунджа” Петър Димитров и Добринка Костова – Етнографски музей - гр.Елхово.

          Резултати от проведен първи етап на национален събор "Копривщица" 2005                                                  Снимки: 1 2 3 4 5