Проверка на потенциално опасните язовири в област Ямбол ще бъде извършена до 5 август. Инспекцията се организират от директора на областна дирекция „Гражданска защита” инж.Иван Александров по указания на председателя на Държавна агенция „Гражданска защита” инж.Никола Николов. Това се налага заради редицата наводнения в периода 30 май – 18 юли на територията на цялата страна, станали причина за човешки жертви и големи материални щети. Много от собствениците и ползватели на язовири, диги и други водни обекти не реагираха адекватно на ситуацията, създадена от наводненията. Речни русла, корекции на речни корита, преливници и изпускатели на язовирни стени, отводнителни и канализационни системи се оказаха с намалена проводимост.
    Ще се проверява наличието на съгласуван от дирекция „Гражданска защита” и утвърден от собственика или ползвателя авариен план за действие, обезпечаване на аварийния план за действие при бедствия, наличие на оповестителна система за предупреждение на населението, както и окомплектоване на аварийните складове. Обект на инспекцията ще е съгласуваността и схемата за взаимодействие между собствениците на потенциално опасните язовири, кметовете на населени места и областните управители. Експертите от Областна дирекция „Гражданска защита” ще обходят водоемите в община Елхово на 26 юли, в община Болярово на 27-ми юли, в община Стралджа на 28 юли. Водните съоръжения в община Тунджа ще бъдат инспектирани на 29 юли и 1 август. На 2 август ще бъдат проверени обектите на „Напоителни системи” ЕАД.
    До 10 август ще бъде изготвена докладна записка с резултатите от проверката и направените предписания от контролните органи.