13 проекта за област Ямбол са подадени в Държавен фонд „Земеделие” по програма „Странджа - Сакар” от март месец. За пет от тях – за закупуване на техника, за засаждане на лозови масиви, закупуване на крави, овце и пчели - са отпуснати средства. Четири от проектите са одобрени и очакват финансиране. За останалите четири ще се произнесе Кредитния съвет. Кандидатстващите по програма „Странджа - Сакар” до този момент са в три основни насоки: - растениевъдство, животновъдство и закупуване на селскостопанска техника. За първите две сфери освен безлихвен кредит се отпуска и капиталова субсидия в размер на 20% от размера на кредита. За закупуване на селскостопанска техника кредитът е безлихвен.