Представители на финансовите институции, банки и инфраструктурни предприятия присъстваха на работна среща с ръководството на Областна администрация. Подкрепата си за големи инфраструктурни проекти за доизграждане на важни обекти на територията на областта изрази Йордан Кожухаров, директор на ОББ- клон Ямбол. Той призова за обединяване усилията на банките, проявяващи интерес към подобни проекти, както и да бъдат отпускани субсидирани заеми.Становището си за реализиране на публично-частното партньорство подформата администрации и финансови институции декларира председателят на Общински съвет Ямбол Живко Желев. Той поясни още, че за осъществяването на дългосрочни проекти от значение са и облигационните заеми. Подобна практика имало в общините Варна, Свищов и Добрич. Присъстващите се обединиха около мнението среща в същия формат да бъде проведена до края на годината.