Окончателното довършване на ГКПП Лесово-Хамзабейли от турска страна бе тема на проведената работна среща, проведена на митницата по инициатива на областния управител инж.Васил Петров. На срещата присъстваха генералният консул на република Турция в Бургас Ахмет Юлкер, секретарят на консулството Гюнай Кая, околийският управител на Лалапаша, директорът на РДВР генерал-Майор Димитър Ангелов, полк.Стоян Стоянов – началник на РГС-Елхово и кметът на Елхово инж.Димитър Димитров. Разгледани бяха двете страни на пункта. От турска страна са информирали присъстващите за хода на строителните работи от втория етап – терминала за леки автомобили и автобуси. С пускането в експлоатация на този терминал работата на пункта ще се облекчи. Като изключително функционален и модерен определи пункта генералния консул на република Турция. И двете страни изразиха надежда, че в близко бъдеще потокът от преминаващи коли и пътници ще се увеличи. Областният управител потвърди ангажимента си за поддържането чистотата и изградената инфраструктура на територията на ГКПП. На работен обяд в Елхово, чийто домакин бе кметът на елхово инж.Д.Димитров, бяха обсъдени възможностите за задълбочаване на сътрудничеството. Преди да отпътуват гостите посетиха Държавно лесничейство - Елхово.