По предложение на областния управител Надя Данкинова от фонд „Социално подпомагане „ към Министерството на труда и социалната политика” са предоставени 3 000 лв. за закупуване на учебници за деца от социално слаби семейства от област Ямбол. Със средствата са закупени учебни помагала за училищата в петте общини. Г-жа Данкинова лично връчи учебниците на директорите на ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” , СОУ ”Пейо Яворов” и НУ ”Паисий Хилендарски” в гр.Стралджа. За община Стралджа е предвидено да бъдат дадени комплекти учебници за училищата в Зимница, Недялско, Войника и Каменец. Зам.областният управител Мария Димитрова връчи на директорите на ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” и ОУ ”Паисий Хилендарски” в гр.Елхово учебните помагала. Осигурени са помагала за училищата в с.Малък манастир, Гранитово, Лесово, Маломирово и Бояново. Ще бъдат предоставени и комплекти учебници за 7 учебни заведения в Ямбол – началните училища „Ради Колесов”, „Проф.Нойков”и „Страшимир Кринчев”, както и за основните – „Д.Дебелянов”, „Петко Славейков”, „Л.Каравелов” и „Климент Охридски”. Учебни помагала ще бъдат доставени и за училищата в селата Веселиново, Завой, Дражево, Крумово, Кукорево, Скалица и Тенево. Предвидени са помагала и за две училища в община Болярово – СОУ ”Д-р Петър Берон” в гр.Болярово и училището в Стефан Караджово.