Областният управител Надя Данкинова приветства присъстващите на семинара „Приложение на информационни и комуникационни технологии в средното образование”, който се провежда днес в Областна администрация. Организатори на проявата са Организационният комитет за отбелязване на Световната година на физиката 2005 г. в Ямболска област, чийто председател е областният управител Надя Данкинова, Регионалният инспекторат по образование и Областна администрация.
    „На Лисабонската среща през март 2003 г. министрите на образованието на европейските страни набелязаха три приоритетни цели – подобряване на качеството на образованието, осигуряване на равен достъп до образование за всички, както и отваряне на европейското образование към света. Именно чрез иновациите и развитието на новите технологии е пътя, по който ще се постигнат тези цели”, подчерта областният управител Надя Данкинова. „Въвеждането на съвременни и ефективни методи за обучение, работата с информационните технологии е сигурен белег за това, че модерните икономики стават все по-зависи от знанието”, допълни Надя Данкинова.
Началникът на Регионалния инспекторат по образование инж.Красимира Недкова също приветства присъстващите на семинара. Бяха представени 23 доклада по теми в областта на физиката, информационните и комуникационни технологии, математика, български език.
26 април 2005г.