От 25 до 27 май в София се провежда франкофонска среща-семинар на страните от Централна и Източна Европа по въпросите на изучаването на френския език и запознаването с националните и образователните политики на държавите от региона. Срещата се организира от Междуправителствената агенция на франкофонията (МАФ) със съдействието на Министерството на образованието и науката. Участват представители от Албания, България, Литва, Македония, Молдова, Румъния, Полша, Чехия, Словакия, Словения. От страна на Министерството на Външните Работи в организацията и провеждането на срещата участва националният координатор по франкофонията Мария Доневска.
    С тази среща-семинар се слага началото на дейността на новия Регионален франкофонски център за страните от Централна и Източна Европа с централа в София.
Изборът на столицата ни за централа е израз на признание за постиженията на франкофонските департаменти в българските университети, за успехите на Франкофонския институт за администрация и управление и за изучаването на френския език в българските училища. Този избор потвърждава авторитета на България в МАФ и засилва ролята й на източник на сигурност и стабилност в региона.