23-годишната Красимира Драганова е назначена за младши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване,финанси, управление на собствеността” в Областна администрация. Тя е одобреният и посочен кандидат от дирекция „Бюро по труда” по Процедура 2005 на Програма “Старт в кариерата”, заетост на младежи с висше образование в публичната администрация.
     През 2004 година Красимира е завършила висше образование специалност „Маркетинг” във ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, степен бакалавър. През ноември ще завърши магистратура по специалност „Финанси на предприятието” в Икономическия институт на БАН.
     Владее английски език. Има компютюрни умения.
     Трудовият договор на Красимира Драганова е за срок от девет месеца.