Да се завиши контрола при транспорт на живи птици и продукти от тях и пазарите на животни и птици реши на днешното си заседание Областната епизоотична комисия. Решено бе още да се продължи повишената епизоотична готовност на специалистите от РВМС –Ямбол. Национално управление по горите съвместно с Ловно-рибарските дружества и орнитолозите трябва да извършват наблюдение върху прелета на дивите мигриращи птици. Директорът на РВМС д-р Яни Христов информира присъстващите за предприетите мерки за профилактика и надзор на заболяването птичи грип /инфлуенца/ на територията на област Ямбол. Въведен е постоянен контрол и наблюдение на птицевъдните обекти и водоеми. Засилен е контролът на животинските пазари в региона. Разпоредено е на ветеринарните специалисти да извършват периодично клинични прегледи и да вземат сондажни проби за серологично изследване на домашни и диви птици за наличие на антитела и вируси, причиняващи инфлуенца. До днес са проверени 91 птицевъдни обекта, взети и изпратени в Националния диагностичен научно-изследователски институт по ветеринарна медицина в София са 410 проби.Извършени са 9 проверки на пазарите в Ямбол и Елхово, както и клинични прегледи на 91 птицевъдни стопанства, дадени са 19 предписания, актуализирани списъците с броя на птиците в 24 кметства, проведени са 7 заседания на общинските епизоотични комисии. Стана ясно, че е осигурен постоянен надзор на язовир Овчарица и Малко Шарково и поречието на река Тунджа.
     На днешното заседание на комисията бе актуализиран съставят й. Със заповед №РД 01/0035 от 24.10 т.г. на областният управител е определен за председател на комисията заместник-областният управител Иван Георгиев, заместник-председател е директорът на РВМС д-р Яни Христов. Членове са д-р Стоян Колев- началник отдел „Здравеопазване на животните” на РВМС – Ямбол, д-р Рени Тотева – директор на РИОКОЗ, генерал-майор Димитър Ангелов –директор на РДВР, полк.Стоян Стоянов – началник РГС-Елхово, инж.Евгения Динева – директор на Областна дирекция „Земеделие и гори”, инж.Константин Недев – директор „ДДС Тунджа”-Ямбол, майор Йордан Събев – началник РСПАБ- Ямбол, инж.Мери Карамитева – инспектор в дирекция „Гражданска защита”, бр.ген.Васил Димитров – началник на Ямболски гарнизон.