На 27 януари 2004 г. министърът на регионалното развитие и благоустройството Валентин Церовски посети КГПП “Лесово” за да направи оглед на обекта Придружаваха го областният управител на Ямболска област Минчо Спасов, зам.-областният управител Надя Данкинова, кмета на гр. Елхово г-н Димитров. На отправената покана се отзоваха Генералният консул на Република Турция в Бургас – Вурал Алтай и валията на Одрин – Фахри Юджел.
    Министър Церовски установи, че над 80 процента от строителните работи са извършени и съществува практическа възможност обектът да бъде завършен в срок. Едновременното изграждане и пускане в експлоатация на КПП в Силистра ще даде възможност да се изгради най-късата транспортна връзка между страните от Близкия Изток и Украйна, Молдова и Русия. Господин Юджел увери участниците в срещата в желанието от турска страна строителните работи в Хамзабейли да бъдат завършени в срок и контролно-пропусквателният пункт да бъде отворен още в средата на тази година. Валията на Одрин изрази своето задоволство от осъществените контакти между администрациите и неправителствените организации от Ямбол и Одрин. Господин Минчо Спасов заяви своята готовност да предадем своя опит по проекти по предприсъединителните фондове и изрази желание за съвместна работа по трансграничното сътрудничество.